Wróć do strony głównej

Sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych - Półroczne 2017

NAZWA OPIS POBIERZ
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

Połączone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Skarbowy

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Pieniężny

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Obligacji 1

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Obligacji 2

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Zrównoważony

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Selektywny

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Akcji

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Akcji Globalny

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Dywidendowy

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH FIO Strategii Akcyjnej

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH FIZ Multiinwestycja

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 roku