Wróć do Fundusze inwestycyjne

Zarządzający funduszami

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne ze specjalnością międzykierunkową Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa oraz na kierunku Finanse i Rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2014 roku w ALTUS TFI, gdzie był zatrudniony na stanowisku Analityka Akcji, a następnie od stycznia 2017 roku jako Zarządzający.

Od października 2017 roku zatrudniony w Rockbridge TFI.

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Ekonomia.

Karierę zawodową rozpoczął w 2012 r. w Departamencie Kontroli i Ryzyka w Credit Agricole Corporate & Investment Bank, od 2014 r. zatrudniony na stanowisku analityka kredytowego w Zespole Finansowania Strukturalnego w Banku Millennium, w latach 2016 – 2017 związany z The Boston Consulting Group, a od lipca 2017 r. zatrudniony w BPH TFI (obecnie Rockbridge TFI), jako analityk obligacji korporacyjnych. Od listopada 2017 r. zarządzający publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 602) oraz oczekuje na wpis na listę Maklerów Papierów Wartościowych.

Życiorys

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacje Międzynarodowe Rynki Finansowe i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczęła w 2012 roku w BNP Paribas Securities Services. Od lipca 2014 roku do października 2017 roku związana z Skarbiec TFI na stanowisku Money Market Dealera, a następnie Młodszego Zarządzającego w Zespole Produktów Dłużnych i Alternatywnych. Uczestniczka programu CFA, posiada Investment Operations Certificate (CISI). Od listopada 2017 roku zatrudniona w Rockbridge TFI S.A.

Życiorys

Absolwent Kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej.

Funkcję wiceprezesa zarządu Rockbridge TFI pełni od września 2017 roku. W latach 2006 - 2009 pracował w PZU Asset Management jako analityk akcji a następnie zarządzający portfelem akcji. Od 2009 roku związany z Altus TFI, gdzie współzarządzał funduszami absolutnej stopy zwrotu oraz funduszem Private Equity. Dodatkowo, był odpowiedzialny za lokowanie nadwyżek finansowych na rynku pieniężnym oraz nadzorował prace Biura Analiz.

Posiada zdany egzamin CFA level II.

Życiorys

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Objął funkcję prezesa zarządu Rockbridge TFI w październiku 2017 roku. Wcześniej pracował w Credit Suisse Asset Management (w latach 2000 - 2007) w Warszawie i Londynie, na stanowiskach zarządzającego funduszem, członka zarządu oraz dyrektora inwestycyjnego a później jako Vice President, Portfolio Manager, EM Debt w Londynie. Od 2007 do 2008 pełnił funkcję dyrektora oraz Co-Head of EM Debt w ABN AMRO Asset Management w Londynie. Od 2009 do 2016 roku w PZU Asset Management pracował kolejno na stanowiskach zastępcy dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu. Od września 2016 roku do czerwca 2017 roku był wiceprezesem zarządu w Skarbiec Holding S.A. oraz Skarbiec TFI S.A.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 160, maklera papierów wartościowych nr 1693, tytuł FRM przyznawany przez GARP (Global Association of Risk Managers) oraz certyfikat UKSIP.

Życiorys

Z rynkiem finansowym związany od 2001 roku. W okresie od września 2016r. do czerwca 2017r. związany zawodowo z grupą Skarbiec Holding jako Kierownik Zespołu Produktów Dłużnych i Alternatywnych oraz zastępca CIO. W latach 2011-2016 w Grupie PZU (TFI PZU oraz PZU Asset Management) pełnił funkcję Dyrektora ds. Rynków Globalnych, a wcześniej Zastępcy Dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych. W latach 2009 – 2010 zatrudniony w PKO TFI SA jako Zastępca Dyrektora/zarządzający portfelami. W latach 2005 – 2009 w Royal Bank of Scotland Plc. w Londynie na stanowisku Senior Trader, gdzie odpowiadał za handel instrumentami stopy procentowej w obszarze krajów rynków wschodzących. W latach 2003-2005 pełnił funkcje Tradera Stopy Procentowej odpowiednio w PKO BP S.A. oraz Pekao S.A. Karierę rozpoczynał w 2001r. w Kredyt Bank S.A. na stanowisku Tradera Instrumentów Pochodnych Stopy Procentowej. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.  

Życiorys

Analityk akcji, zdał wszystkie 3 egzaminy CFA (Chartered Financial Analyst) w 2014. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rozpoczął karierę w State Street jako księgowy funduszy inwestycyjnych oraz analityk wyników funduszy inwestycyjnych w latach 2011-14. Następnie zajmował stanowisko analityka akcji w ING Securities. We wrześniu 2016 dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk.

Od września 2017 zatrudniony w Rockbridge TFI S.A. początkowo jako analityk akcji, obecnie zarządzający funduszami.

Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada także absolutorium na kierunku Zarządzanie i Marketing tej samej uczelni. Od początku swojej pracy zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Od października 1997 roku do listopada 1998 roku pracował w Domu Maklerskim ProCapital S.A. (obecnie DB Securities S.A.) na stanowisku analityka w dziale nowych emisji akcji. W marcu 1999 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. w Departamencie Zarządzania Aktywami na stanowisku tradera, który to Departament z dniem 1 kwietnia 2001 roku został włączony do Pioneer Pekao Investment Management S.A. Od sierpnia 2001 roku do końca grudnia 2006 roku zajmował się zarządzaniem portfelami klientów indywidualnych oraz funduszami inwestycyjnymi. Od 1 stycznia 2007 roku zatrudniony w Rockbridge TFI S.A. Posiada licencje: maklera papierów wartościowych (nr 1728), doradcy inwestycyjnego (nr 195) oraz tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute. W 2008 roku uczestnik Global Investors Workshop organizowanych przez INSEAD oraz CFA Institute.

Życiorys

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2006 roku zajmując stanowisko dealera papierów wartościowych w BZWBK AIB Asset Management S.A. W latach 2009 – 2010 zatrudniona była na stanowisku Analityka Akcji w domu maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora detalicznego oraz telekomunikacji. W Rockbridge TFI pracuje od czerwca 2010 r. początkowo na stanowisku Analityka. Od marca 2012 r. objęła stanowisko zarządzającej.