Wróć do Inwestowanie

Co to jest fundusz inwestycyjny

FUNDUSZ INWESTYCYJNY – to osoba prawna, której przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych wpłaconych przez Klientów, w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zwrot z powierzonego kapitału, przy założonym wcześniej poziomie ryzyka.

Fundusze inwestycyjne to nowoczesny sposób inwestowania oszczędności, z którym związane są:

Kontrola prawna

 • działalność TFI podlega stałej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a także regulowana jest ustawą o funduszach inwestycyjnych.
 • aktywa funduszy przechowywane są przez Depozytariusza, czyli Bank, który odpowiada za ich bezpieczeństwo i sprawuje kontrolę nad TFI.

Profesjonalne inwestowanie

 • fundusze zarządzane są przez zespół specjalistów, w tym licencjonowanych doradców inwestycyjnych.
 • zarządzający funduszami dbają, aby wspólny kapitał przyniósł jak najwyższy zwrot z inwestycji przy założonym ryzyku.

Różnorodność dostępnych funduszy i strategii

 • fundusze zróżnicowane są pod względem horyzontu inwestycyjnego, poziomu ryzyka, instrumentów finansowych, w które fundusz inwestuje.
 • bogata oferta pozwala na wybór funduszu, funduszy dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Wygoda

 • fundusze cechuje wysoka płynność (możesz na bieżąco wpłacać i wypłacać środki, co nie jest możliwe np. w przypadku tradycyjnej lokaty bankowej).
 • możesz w łatwy i szybki sposób sprawdzić stan swojej inwestycji oraz zarządzać nią.
 • oszczędność czasu. To specjaliści analizują rynek i wyszukują dobrych okazji do inwestowania.

Jakie sa rodzaje funduszy?

Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO)

fundusz inwestycyjny charakteryzujący się brakiem ograniczeń co do możliwości przystąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa (a w konsekwencji ciągle zmieniającą się liczbą uczestników i tytułów uczestnictwa), zbywający jednostki uczestnictwa.

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ)

fundusz inwestycyjny charakteryzujący się ograniczonym dostępem inwestorów (możliwość przystąpienia istnieje wyłącznie w okresie subskrypcji tytułów uczestnictwa) oraz ograniczoną możliwością „wyjścia”, emitujący certyfikaty inwestycyjne.

Jakie wyróżniamy kategorie funduszy?

Fundusz bezpieczne

fundusz inwestycyjny lokujący większość aktywów w bezpieczne instrumenty finansowe (instrumenty dłużne – obligacje, bony):

 • rynku pieniężnego
 • obligacji

Fundusz hybrydowy (mieszany)

funduszy inwestycyjny lokujący aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmuje m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji:

 • stabilnego wzrostu
 • aktywnego zarządzania

Fundusz agresywne

fundusz inwestycyjny lokujący większość aktywów w ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty pochodne):

 • akcji
 • surowcowe
 • nieruchomości

Zobacz również: Jaki fundusz wybrać