Wróć do Inwestowanie

Inwestowanie dla początkujących

Posiadane wolne środki możemy przeznaczyć na konsumpcję albo zainwestować czyli stworzyć możliwość ich pomnożenia. Mamy wiele możliwości np.: możemy założyć lokatę (ograniczamy odgórnie zyski), nabyć nieruchomości (niezbędny długi czas inwestycji oraz ograniczona zbywalność), zakupić akcje (możliwość wysokich wahań inwestycji) ale możemy również korzystać ze wszystkich tych obszarów poprzez fundusze inwestycyjne.

Dlaczego warto inwestować w fundusze?

  • Jest to jedna z najpopularniejszych w świecie długoterminowych form inwestowania. 
  • Otrzymujesz szeroki dostęp do możliwości inwestycyjnych, które w normalnych warunkach zarezerwowane są dla inwestorów dysponujących dużym kapitałem. 
  • Twoimi pieniędzmi zarządzają doradcy inwestycyjni, doświadczeni w inwestycjach na rynku kapitałowym, wspierani przez zespoły analityków, ekspertów w zakresie swojego działania

Czy inwestowanie w fundusze jest bezpieczne?

Fundusz prowadzi działalność ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

TFI zarządzają powierzonym kapitałem w sposób pozwalający dążyć do osiągnięcia optymalnego zysku, przy określonym ryzyku.

Działalność TFI podlega stałej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a także regulowana jest ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Aktywa funduszy przechowywane są przez Depozytariusza, czyli Bank, który odpowiada za ich bezpieczeństwo i sprawuje kontrolę nad TFI.