Wróć do Inwestowanie

Dostęp przez Internet i telefon backup

Dostęp przez internet Dowiedz się więcej o Zarządzaniu funduszami ON-LINE

Serwis Transakcyjno-Informacyjny (STI) pozwala w łatwy i szybki sposób zarządzać Twoimi inwestycjami bez wychodzenia z domu. Serwis STI jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, umożliwia składanie dyspozycji i zleceń oraz codziennie sprawdzanie wartości Twoich rejestrów.

Dzięki aktywacji usługi STI będziesz mógł:

 • nabywać jednostki uczestnictwa
 • zawrzeć umowę o prowadzenie IKE oraz dokonywać zmian programów inwestowania
 • dokonywać konwersji/zamian jednostek uczestnictwa
 • składać zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa
 • uzyskiwać informacje o składanych przez Ciebie zleceniach i dyspozycjach wykonanych na rejestrach funduszy
 • sprawdzać wartość jednostek uczestnictwa na Twoich rejestrach funduszy

Zainwestuj już dziś

Opłata manipulacyjna (dostęp on-line) 0%

Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa poprzez STI wynosi 0%.

 

Dostęp przez telefon

IVR BPH TFI

IVR (ang. Interactive Voice Response) to nazwa automatycznego systemu telefonicznego umożliwiającego obsługę klienta. Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu nagranych wcześniej komunikatów za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym (DTMF) wybiera poszczególne pozycje z menu.

IVR dostępny jest pod numerem 801 308 803* lub +48 22 338 91 04 (dla dzwoniących z zagranicy lub telefonów komórkowych).

Automatyczny system IVR jest wygodnym, telefonicznym sposobem dostępu do Twoich funduszy inwestycyjnych, funkcjonującym przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Wystarczy, że posiadasz telefon z wybieraniem tonowym i możesz wygodnie i bezpiecznie zarządzać swoimi funduszami.

W automatycznym serwisie IVR możesz między innymi:

 • Otrzymać informację o aktualnej wycenie jednostek uczestnictwa.
 • Zasięgnąć informacji o stanie rejestrów (wymaga podania numeru PIN oraz numeru rejestru).
 • Wykonać zlecenie konwersji oraz odkupienia jednostek uczestnictwa (wymaga podania numeru PIN oraz numeru NIU lub numeru PESEL); system nie umożliwia wykonania zlecenia nabycia.
 • Wykonać dyspozycję ustanowienia blokady jednostek uczestnictwa (wymaga posiadania numeru PIN oraz numeru NIU lub numeru PESEL). Odwołanie tej dyspozycji możliwe jest wyłącznie po połączeniu z Konsultantem pod numerem +48 22 338 91 02 w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych).
 • Wykonać dyspozycję ustanowienia blokady numerów identyfikacyjnych (wymaga posiadania numeru PIN oraz numeru NIU lub numeru PESEL). Jest to dyspozycja nieodwołalna. Po jej złożeniu konieczne jest podpisanie u dystrybutora oświadczenia dot. wydania nowych numerów identyfikacyjnych.

Korzystanie z IVR

Gdy będziesz chciał skorzystać z dostępu do swoich funduszy poprzez nasz IVR, system poprosi Cię o podanie numeru PIN oraz dodatkowo numeru NIU lub numeru PESEL. Dane identyfikacyjne (numery PIN i NIU) otrzymasz drogą korespondencyjną po pierwszym nabyciu, gdy wyrazisz chęć korzystania z teleserwisu i zaakceptujesz "Warunki Składania Zleceń". Jeżeli tego nie zrobiłeś, udaj się do dystrybutora w celu złożenia odpowiedniego oświadczenia. Numery PIN i NIU są aktywne, więc od momentu ich otrzymania, możesz z nich korzystać.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat korzystania z IVR otrzymasz u naszych konsultantów pod numerem naszej Infolinii 801 350 000* lub 801 39 98 98* w godzinach 9:00-18:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych).

Autoryzacja

Autoryzacja zleceń i dyspozycji składanych poprzez IVR lub infolinię dokonywana jest poprzez podanie przez uczestnika:

 • Indywidualnego numeru PIN oraz
 • Numeru NIU lub numeru PESEL.

Zmiana PIN

Zmiany numeru PIN możesz dokonać w placówkach Banku BPH lub u pozostałych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych BPH TFI poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.

 

Zobacz również: Narzędzia inwestora