Wróć do Dostęp przez Internet i telefon

STI Rockbridge24

Dostęp przez internet

Serwis Transakcyjno-Informacyjny (STI) pozwala w łatwy i szybki sposób zarządzać Twoimi inwestycjami bez wychodzenia z domu. Serwis STI jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, umożliwia składanie dyspozycji i zleceń oraz codziennie sprawdzanie wartości Twoich rejestrów.

Dzięki aktywacji usługi STI będziesz mógł:

 • nabywać jednostki uczestnictwa
 • zawrzeć umowę o prowadzenie IKE i IKZE oraz dokonywać zmian programów inwestowania
 • dokonywać konwersji/zamian jednostek uczestnictwa
 • składać zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa
 • uzyskiwać informacje o składanych przez Ciebie zleceniach i dyspozycjach wykonanych na rejestrach funduszy
 • sprawdzać wartość jednostek uczestnictwa na Twoich rejestrach funduszy

Zainwestuj już dziś

Opłata manipulacyjna (dostęp on-line) 0%

Opłata manipulacyjna za nabywanie, zamianę, konwersję jednostek uczestnictwa poprzez STI wynosi 0%.

Produkty dostępne w STI

 • Rockbridge Skarbowy
 • Rockbridge Pieniężny
 • Rockbridge Obligacji 1
 • Rockbridge Obligacji 2
 • Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
 • Rockbridge Stabilnego Wzrostu
 • Rockbridge Zrównoważony
 • Rockbridge Selektywny
 • Rockbridge Akcji
 • Rockbridge Akcji Globalny
 • Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek
 • Rockbridge Dywidendowy
 • Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
 • Rockbridge Globalny Żywności i Surowców
 • Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej
 • Rockbridge Superior Pieniężny
 • Rockbridge Superior Obligacji
 • Rockbridge Superior Selektywny
 • Rockbridge Superior Akcji
 • Rockbridge Superior Rynku Surowców

oraz

 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
   

STI dostępne są Indywidualne Plany Systematycznego Oszczędzania (IPSO).

Ponadto możesz zobaczyć (bez możliwości składania zleceń) wartość rejestrów typu:

 • Indywidualne Plany Lokacyjne (IPL) *,
 • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE),
 • Pracownicze Programy Oszczędnościowe (PPO).


* wyłącznie część funduszowa produktów IPL.