Wróć do Inwestowanie

Jak kupić fundusz

Chcę rozpocząć inwestowanie. Od czego zacząć? Poniższy schemat przedstawia krok po kroku jak powinien wyglądać proces inwestowania od strony technicznej:
Krok 1
Otwarcie rejestru i dokonanie pierwszej wpłaty
Zobacz szczegóły  
Krok 2
Sprawdzenie wartości inwestycji
Zobacz szczegóły  
Krok 3
Zarządzanie rejestrem
Zobacz szczegóły
Zainwestuj już dziś Znajdź najbliższą placówkę lub inwestuj przez Internet Dowiedz się więcej na temat jak inwestować przez Internet Zarządzaj funduszami on-line
1 Otwarcie rejestru i dokonanie pierwszej wpłaty

Chcąc rozpocząć oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych należy złożyć pierwsze zlecenie nabycia i otwarcia rejestru w jednej z placówek naszych dystrybutorów.

Złożenie pierwszego zlecenia

Do złożenia pierwszego zlecenia nabycia wystarczy tylko dowód osobisty, nr NIP, nr rachunku bankowego i nawet niewielka kwota:

 • 50 zł – w przypadku Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO)
 • 1000 zł – przy otwarciu zwykłego rejestru funduszu,
 • 1000 zł – przy otwarciu Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), w pierwszym roku inwestycji wymagana jest łączna wpłata netto w wysokości 2000 zł,

Kolejne wpłaty są możliwe już od 100 zł, a w przypadku PSO od 50 zł

Potwierdzenie otwarcia rejestru

Po dokonaniu pierwszej inwestycji otrzymasz pocztą potwierdzenie otwarcia rejestru, które zawiera m.in.:

 • dane identyfikujące uczestnika funduszu
 • rodzaj dokonanej transakcji oraz jej wartość
 • nazwę funduszu oraz numer rejestru
 • datę wyceny
 • liczbę jednostek oraz ich cenę
 • nowe saldo jednostek oraz wartość rejestru

Potwierdzenia są również wysyłane po każdorazowym nabyciu, odkupieniu lub zamianie jednostek uczestnictwa funduszu. W potwierdzeniu oprócz wyżej wymienionych informacji zawarte jest także poprzednie saldo jednostek oraz wartość rejestru.

Twój indywidualny numer rachunku

Po otwarciu rejestru otrzymasz także indywidualny numer rachunku bankowego, który służy do dokonywania wpłat bezpośrednio na posiadany przez Ciebie rejestr w danym funduszu. Numer ten powiązany jest z numerem Twojego rejestru. Dzięki temu, dokonując kolejnych wpłat na posiadany już rejestr, wystarczy jedynie prawidłowo wpisać nadany przez nas indywidualny numer rachunku bankowego.

2 Sprawdzenie wartości inwestycji

Wartości inwestycji możesz sprawdzić w każdej chwili, znając liczbę posiadanych jednostek uczestnictwa (informacja znajduje się na potwierdzeniu) oraz ich wycenę.

Wartość inwestycji = Liczba jednostek uczestnictwa x Wycena

Informacje o aktualnej wartości wyceny naszych funduszy uzyskasz za pomocą:

 • teleserwisu (IVR): 0 801 308 803 lub +48 22 338 91 04 (opłata jak za połączenie lokalne)
 • portali finansowych
 • codziennej prasy
3 Zarządzanie rejestrem

W ramach posiadanego rejestru możesz dokonywać kolejnych wpłat, przenosić środki na rejestry innych funduszy oraz wypłacać część lub całość środków w dogodnym dla Ciebie momencie. Wystarczy tylko złożyć odpowiednie zlecenie - nabycia, zamiany/konwersji bądź odkupienia.

 Zlecenia przez Telefon

Automatyczny system IVR jest wygodnym, telefonicznym sposobem dostępu do Twoich funduszy inwestycyjnych, funkcjonującym przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Wystarczy, że posiadasz telefon z wybieraniem tonowym i możesz wygodnie i bezpiecznie zarządzać swoimi funduszami.

Dowiedz się więcej

 Zlecenia przez Internet

Najprostszym sposobem na składanie zleceń jest skorzystanie z Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego (STI), który pozwala w łatwy i szybki sposób zarządzać Twoimi inwestycjami bez wychodzenia z domu. STI jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Serwis umożliwia składanie większości możliwych dyspozycji i zleceń oraz sprawdzanie aktualnej wartości Twoich rejestrów przez Internet

Dostęp on-line
Zasady realizacji zleceń w Rockbridge Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym

Realizacja złożonego zlecenia odbywa się na zasadach opisanych w prospekcie informacyjnym funduszu. Fundusz dołoży starań, aby realizacja złożonego zlecenia nabycia, zamiany/konwersji, odkupienia nastąpiło według Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ustalonej w najbliższym Dniu Wyceny przypadającym po Dniu Wyceny, w którym zlecenie zostało otrzymane przez Agenta Transferowego.

Zobacz również: Ile zapłacę