Wróć do Inwestowanie

Jaki fundusz inwestycyjny

Zanim rozpoczniesz inwestowanie powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka bardzo ważnych pytań:
 
Krok 1
Zastanów się, czego oczekujesz od swojej inwestycji. Określ swoje preferencje i odpowiedz na pytania dotyczące:
 • celu inwestycji,
 • przewidywanego czasu inwestycji,
 • akceptowanego poziomu ryzyka.
 
Krok 2
Przeanalizuj ofertę funduszy i wybierz fundusz odpowiadający Twoim preferencją. Dokonując wyboru zwróć uwagę na:
 • zalecany horyzont inwestycyjny,
 • ryzyko inwestycyjne,
 • wyniki historyczne funduszu.

Jaki jest cel mojej inwestycji?

Określenie celu inwestycji ma wpływ na wybór właściwej strategii, ustalenie czasu inwestycji, akceptowanego poziomu ryzyka i wysokości inwestowanych środków. Celem może być uzyskanie:

 • dodatkowego dochodu w bieżącym okresie,
 • wyższego poziomu życia po przejściu na emeryturę,
 • środków na sfinansowanie edukacji dzieci.

Jaki jest przewidywany czas inwestycji?

Określenie horyzontu inwestycji ma ważny wpływ na wybór kategorii funduszu. W przypadku inwestycji kilkumiesięcznych należy rozważyć praktycznie wyłącznie fundusze pieniężne, natomiast w przypadku inwestycji kilkuletnich można zastanowić się nad inwestycją w fundusze akcyjne.

Jaki poziom ryzyka jestem w stanie zaakceptować?

W przypadku niskiej akceptacji ryzyka warto pomyśleć o funduszach, których wahania wartości jednostki uczestnictwa są niewielkie, należy zaznaczyć iż wiąże się to jednocześnie z zakładaną niższą stopą zwrotu. W przypadku wysokiej akceptacji ryzyka oraz oczekiwań dotyczących zysku, należy rozważyć inwestycje w fundusze bardziej ryzykowne

Inwestuję z Rockbridge TFI

Jakie korzyści daje mi inwestowanie z Rockbridge TFI?

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych od 1998 roku aktywnie działa na polskim rynku kapitałowym. Misją Rockbridge TFI jest osiąganie dla swoich klientów stabilnych, satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym. Wpłacając pieniądze do funduszu, powierzasz je specjalistom, którzy inwestują je zgodnie z rodzajem wybranego przez Ciebie funduszu.

Nasze fundusze

Rockbridge wyznacza kierunki rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy otwartych i zamkniętych, spełniających oczekiwania Klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Starannie dopracowujemy naszą ofertę pod kątem oczekiwań Klientów, tak aby była przejrzysta i zrozumiała.

Fundusz parasolowy

W maju 2008 przekształciliśmy nasze fundusze inwestycyjne otwarte w jeden fundusz Rockbridge Fundusz inwestycyjny Otwarty Parasolowy, w ramach którego aktualnie oferujemy 14 subfunduszy

Moje korzyści z "parasola"

Forma funduszu parasolowego z wydzielonymi subfunduszami zapewnia możliwość:

 • inwestowania środków w jeden lub kilka subfunduszy charakteryzujących się różnorodną polityką inwestycyjną, co przekłada się na zróżnicowany poziom potencjalnych zysków oraz stopień ryzyka,
 • elastycznego i dynamicznego zarządzania inwestycją, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej,
 • przenoszenia środków pomiędzy subfunduszami, bez płacenia za każdym razem podatku od zysków kapitałowych
 • dostęp do wszystkich naszych subfunduszy inwestycyjnych otwartych w ramach jednego funduszu parasolowego

Zalety dywersyfikacji

Konsekwentnie zachęcamy naszych Klientów do dywersyfikowania, czyli różnicowania swoich inwestycji, poprzez budowę portfela funduszy inwestycyjnych.

Dzięki dywersyfikacji można osiągnąć następujące korzyści:

 • zmniejszać ryzyko inwestycji,
 • zwiększać stabilność inwestycji i szansę na zysk.

 


Zobacz również: Jak kupić fundusz