Wróć do Notowania i analizy

Komentarze do wyników funduszy

12.09.2017 Rockbridge Superior Rynku Surowców - Komentarz zarządzającego

W sierpniu bardzo dobrze zachowywały się metale przemysłowe z miedzią rosnącą o 6,48%, aluminium rosnącym o 10,71%. Na wzrosty miały wpływ dane o dobrym popycie, ograniczenia produkcji w Chinach oraz rosnące prognozy zużycia miedzi dzięki rozwojowi samochodów elektrycznych. Rozpoczynający sie sezon huraganów spowodował spore zawirowania na rynku ropy. Czasowe wyłączenia rafinerii w USA spowodowały z jednej strony spadek ceny ropy WTI o 5,86%, z drugiej strony ceny benzyny wrosły o 25%. Najsłabiej w sierpniu zachowywał się segment rolny - opady deszczu w Brazylii, podniesienie prognoz dla zbiorów w USA oraz bardzo dobre dane o żniwach w Rosji spowodowały spadki cen surowców rolnych średnio o ok. 6%. Subfundusz BPH Superior Surowców spadł w sierpniu o 3,26% przy spadku indeksu TR/CC CRB o 0,98%.

12.09.2017 Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym segment mniejszych i średnich spółek był wyraźnie gorszy od segmentu spółek o dużej kapitalizacji. Indeks WIG20 zyskał w tym czasie blisko 6%, WIG wzrósł o prawie 4%, natomiast MWIG40 spadł o około 0,5%, a SWIG80 o niecałe 0,3%. Taka słabość małych spółek vs duże utrzymuje się już od jakiegoś czasu i jest w dużej mierze prawdopodobnie spowodowana kilkoma przyczynami. Pierwsza to ta, że kilka „średnich” i „małych” spółek pokazało wyniki gorsze od oczekiwań rynkowych np. Forte, Stalprodukt, czy Elemental, co może wpływać na obraz tego segmentu rynku, jako całości. Druga to taka, że póki co inwestorzy detaliczni utrzymują wysoką awersję do ryzyka i raczej unikają inwestowania w akcje, wybierając np. inwestycje w nieruchomości. Wydaje się, że w ostatnich miesiącach najaktywniejszą grupą inwestorów, byli ci z zagranicy, a oni z definicji szukają dużych, płynnych inwestycji. Pomimo tej niekorzystnej, utrzymującej się już jakiś czas tendencji, długoterminowo oczekujemy wzrostu wartości w  tym segmencie rynku. Stopa zwrotu subfunduszu za sierpień była lekko pozytywna, a alokacja w akcjach pozostawała w okolicy 55-60%.

12.09.2017 Rockbridge Selektywny - Komentarz zarządzającego

Drugi miesiąc bez znaczącej zmiany wartości jednostek subfunduszu. Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród największych spółek najlepiej radziły sobie spółki związane pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem surowców  takie jak JSW SA, LOTOS SA oraz PKN ORLEN SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. BPH Selektywny wypracował w sierpniu stopę zwrotu na poziomie 0,09%.

12.09.2017 Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących - Komentarz zarządzającego

Sierpień był kolejnym dobrym miesiącem na rynkach wschodzących. Tym razem wyniki pociągnęły spółki surowcowe dzięki mocnym danym gospodarczym oraz popytowym. Brazylijska BOVESPA wzrosła w sierpniu aż o 6,76% dzięki kolejnym reformom i odsunięciu widma przedwczesnych wyborów. Z kolei koreański KOSPI znajdował się pod presją ryzyka konfliktu zbrojnego przez kolejne próby nuklearne Korei Północnej - indeks spadał o 1,64%. Na rynku indyjskim korekta mocnego, wcześniejszego wzrostu - spadek o 2,42%. Ostatecznie subfundusz BPH Akcji Rynków Wschodzących wzrósł o 1,49% przy wzroście benchmarku o 0,93%.

12.09.2017 Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek - Komentarz zarządzającego

Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród "średniaków" najlepiej radziły sobie spółki detaliczne, a w śród nich CCC, LPP, czy niedawny debiutant DINO POLSKA SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. Indeks MIDWIG40 spadł w tym miesiącu o 0,47%. W sierpniu BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował wynik na poziomie -0,14%.

12.09.2017 Rockbridge Dywidendowy - Komentarz zarządzającego

Sierpień charakteryzował się zmienną passą na rynkach kapitałowych. Bardzo dobrze radził sobie rynek polski z WIG rosnącym o 3,8%, jednakże wynik ten został zrealizowany tyko i wyłącznie na największych spółkach z WIG20, które wzrosły o 5,98%. Indeksy małych i średnich spółek radziły sobie już gorzej, z sWIG80 spadającym o 0,27% oraz mWIG40 -0,47%. Na wynikach mniejszych i średnich spółek ciążyły słabsze wyniki publikowane za 2Q, wywołane umacniającą się złotówką (przeszkadza eksporterom) oraz rosnącym kosztom pracy oraz materiałów i surowców. Na rynkach zachodnich sierpień był miesiącem odreagowania, z indeksem DAX spadającym o 0,52% oraz ogólnoeuropejskim EUROSTOXX 50 spadającym o 0,81%. Lepiej radziły sobie rynki naszego regionu z czeskim PX rosnącym o 1,31% oraz węgierskim BUX wzrastającym o 6,49%. Ostatecznie BPH Dywidendowy wzrósł w sierpniu o 0,30%.

12.09.2017 Rockbridge Globalny Żywności i Surowców - Komentarz zarządzającego

W sierpniu bardzo dobrze zachowywały się metale przemysłowe z miedzią rosnącą o 6,48%, aluminium rosnącym o 10,71%. Na wzrosty miały wpływ dane o dobrym popycie, ograniczenia produkcji w Chinach oraz rosnące prognozy zużycia miedzi dzięki rozwojowi samochodów elektrycznych. Rozpoczynający się sezon huraganów spowodował spore zawirowania na rynku ropy. Czasowe wyłączenia rafinerii w USA spowodowały z jednej strony spadek ceny ropy WTI o 5,86%, z drugiej strony ceny benzyny wrosły o 25%. Najsłabiej w sierpniu zachowywał się segment rolny - opady deszczu w Brazylii, podniesienie prognoz dla zbiorów w USA oraz bardzo dobre dane o żniwach w Rosji spowodowały spadki cen surowców rolnych średnio o ok. 6%. Ostatecznie indeks TR/CC CRB spadł w sierpniu o 0,98%. Subfundusz BPH Globalny Żywności i Surowców wzrósł w sierpniu o 1,06% przy spadku indeksu TR/CC CRB o 0,98%.

12.09.2017 Rockbridge Superior Selektywny - Komentarz zarządzającego

Drugi miesiąc bez znaczącej zmiany wartości jednostek subfunduszu. Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród największych spółek najlepiej radziły sobie spółki związane pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem surowców takie jak JSW SA, LOTOS SA oraz PKN ORLEN SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. BPH Superior Selektywny wypracował w sierpniu stopę zwrotu na poziomie 0,24%.

09.08.2017 Rockbridge Superior Rynku Surowców - Komentarz zarządzającego

Lipiec był najlepszym miesiącem na rynku surowców od początku roku. W ślad za poprawą danych PMI w Chinach oraz wzrostem salda import/eksport zaczęły podążać ceny surowców. Kolejne strajki w kopalniach oraz ograniczanie prognoz wydobycia pozytywnie wpłynęło na ceny miedzi, rosnącej w przeciągu miesiąca o 7,13%. Notowania cen ropy również wzrosły o satysfakcjonujące 8,97% dzięki spadkowi zapasów ropy w USA oraz raportowanemu ograniczeniu liczby nowych wiertni poszukujących "czarnego złota" na tym rynku. W efekcie subfundusz BPH Superior Rynku Surowców wzrósł w lipcu o 4,14%, pobijając tym samym wynik benchmarku rosnącego o 3,40%.

09.08.2017 Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

W lipcu na GPW nastroje były dość spolaryzowane. Dobrze zachowały się duże spółki, gdzie WIG oraz WIG20 zyskały odpowiednio 2,59% oraz 3,23%. Słabiej zachował się indeks średnich spółek mWIG40, który zyskał 0,48%, natomiast zupełnie odmiennie zachował się indeks najmniejszych spółek sWIG80, który spadł 2,83%. Słabe nastroje na małych spółkach wydają się być spowodowane kilkoma przyczynami. Po pierwsze niektóre z nich pokazały słabsze wyniki, np. Forte. Po drugie obroty w tym segmencie rynku są mizerne, co powoduje, że zmiany cen często odbywają się przy znikomych wolumenach, a po trzecie fundusze inwestujące w tym segmencie rynku, nie mają nabyć, a raczej umorzenia. Wszystkie te przyczyny powodują, że inwestorzy nawet pomimo występujących czasem okazji cenowych omijają ten segment rynku. Na rynkach zachodnich mieliśmy mieszane nastroje; wzrosły S&P500 o 1,93% oraz Nasdaq o 3,38%, natomiast DAX spadł o 1,68%. Fundusz niezmiennie trzyma alokację na poziomie 55-60%, w zdecydowanej większości w małych i średnich spółkach, a jego stopa zwrotu za lipiec była lekko ujemna. Do końca wakacji, jeśli na świecie nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, należy liczyć się z mniejszą zmiennością.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    12