Wróć do Notowania i analizy

Wszystkie komentarze

12.09.2017 Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym segment mniejszych i średnich spółek był wyraźnie gorszy od segmentu spółek o dużej kapitalizacji. Indeks WIG20 zyskał w tym czasie blisko 6%, WIG wzrósł o prawie 4%, natomiast MWIG40 spadł o około 0,5%, a SWIG80 o niecałe 0,3%. Taka słabość małych spółek vs duże utrzymuje się już od jakiegoś czasu i jest w dużej mierze prawdopodobnie spowodowana kilkoma przyczynami. Pierwsza to ta, że kilka „średnich” i „małych” spółek pokazało wyniki gorsze od oczekiwań rynkowych np. Forte, Stalprodukt, czy Elemental, co może wpływać na obraz tego segmentu rynku, jako całości. Druga to taka, że póki co inwestorzy detaliczni utrzymują wysoką awersję do ryzyka i raczej unikają inwestowania w akcje, wybierając np. inwestycje w nieruchomości. Wydaje się, że w ostatnich miesiącach najaktywniejszą grupą inwestorów, byli ci z zagranicy, a oni z definicji szukają dużych, płynnych inwestycji. Pomimo tej niekorzystnej, utrzymującej się już jakiś czas tendencji, długoterminowo oczekujemy wzrostu wartości w  tym segmencie rynku. Stopa zwrotu subfunduszu za sierpień była lekko pozytywna, a alokacja w akcjach pozostawała w okolicy 55-60%.

12.09.2017 Rockbridge Selektywny - Komentarz zarządzającego

Drugi miesiąc bez znaczącej zmiany wartości jednostek subfunduszu. Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród największych spółek najlepiej radziły sobie spółki związane pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem surowców  takie jak JSW SA, LOTOS SA oraz PKN ORLEN SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. BPH Selektywny wypracował w sierpniu stopę zwrotu na poziomie 0,09%.

12.09.2017 Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek - Komentarz zarządzającego

Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród "średniaków" najlepiej radziły sobie spółki detaliczne, a w śród nich CCC, LPP, czy niedawny debiutant DINO POLSKA SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. Indeks MIDWIG40 spadł w tym miesiącu o 0,47%. W sierpniu BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował wynik na poziomie -0,14%.

12.09.2017 Rockbridge Superior Selektywny - Komentarz zarządzającego

Drugi miesiąc bez znaczącej zmiany wartości jednostek subfunduszu. Pierwsza połowa sierpnia przyniosła kontynuację trendów zapoczątkowanych w poprzednich miesiącach, czyli mniejszego (WIG20) i większego odpoczynku (sWIG80) na światowych rynkach. Druga połowa miesiąca to kolejny napływ środków od inwestorów zagranicznych, tak dobrze znany w ostatnich kilku kwartałach, który spowodował wzrost indeksów do najwyższych poziomów od wielu lat. W dalszym ciągu dużo słabiej zachowują się małe i średnie spółki, szczególnie te nie będące w zainteresowaniu inwestorów zagranicznych. Nie widać napływu polskiego kapitału, który jedynie w ostatnich miesiącach biernie przygląda się sytuacji. Wśród największych spółek najlepiej radziły sobie spółki związane pośrednio lub bezpośrednio z rynkiem surowców takie jak JSW SA, LOTOS SA oraz PKN ORLEN SA. Nowa propozycja prezydenta dotycząca kredytobiorców frankowych zdecydowanie nie pomogła notowaniom banków. Jej wejście w życie wiązałoby się z dużymi stratami dla podmiotów posiadających portfele kredytów w walutach obcych. BPH Superior Selektywny wypracował w sierpniu stopę zwrotu na poziomie 0,24%.

09.08.2017 Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

W lipcu na GPW nastroje były dość spolaryzowane. Dobrze zachowały się duże spółki, gdzie WIG oraz WIG20 zyskały odpowiednio 2,59% oraz 3,23%. Słabiej zachował się indeks średnich spółek mWIG40, który zyskał 0,48%, natomiast zupełnie odmiennie zachował się indeks najmniejszych spółek sWIG80, który spadł 2,83%. Słabe nastroje na małych spółkach wydają się być spowodowane kilkoma przyczynami. Po pierwsze niektóre z nich pokazały słabsze wyniki, np. Forte. Po drugie obroty w tym segmencie rynku są mizerne, co powoduje, że zmiany cen często odbywają się przy znikomych wolumenach, a po trzecie fundusze inwestujące w tym segmencie rynku, nie mają nabyć, a raczej umorzenia. Wszystkie te przyczyny powodują, że inwestorzy nawet pomimo występujących czasem okazji cenowych omijają ten segment rynku. Na rynkach zachodnich mieliśmy mieszane nastroje; wzrosły S&P500 o 1,93% oraz Nasdaq o 3,38%, natomiast DAX spadł o 1,68%. Fundusz niezmiennie trzyma alokację na poziomie 55-60%, w zdecydowanej większości w małych i średnich spółkach, a jego stopa zwrotu za lipiec była lekko ujemna. Do końca wakacji, jeśli na świecie nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, należy liczyć się z mniejszą zmiennością.

09.08.2017 Rockbridge Selektywny - Komentarz zarządzającego

Lipiec nie przyniósł znaczącej zmiany wyceny jednostki subfunduszu BPH Selektywnego. Wzrost o 0,07% znacząco odbiega od tego, do czego przyzwyczajeni byli klienci tego subfunduszu od początku tego roku. Stopa zwrotu YTD wyniosła 7,15%. W lipcu w sektorze małych i średnich spółek panował raczej negatywny sentyment. Wiele spółek opublikowało komunikaty informujące o pogorszeniu zysków w drugim kwartale tego roku (Neuca, Alumetal, Forte) co doprowadziło do dużej przeceny ich walorów. Stopa zwrotu z indeksu sWIG80 wyniosła w tym miesiącu -2,83%, przy wzroście mWIG40 o 0,48%. Do pozytywnych wydarzeń nie można także zaliczyć debiutu spółki PLAY na warszawskim parkiecie. W ciągu pierwszych 2 godzin notowań cena walorów telekomu spadła do poziomu poniżej 34 zł (ok. -5%). Ostatecznie dzień zakończył się mniej dramatycznie, bo spadkiem na poziomie jedynie -1,4%.

09.08.2017 Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek - Komentarz zarządzającego

Wakacyjny lipiec minął pod znakiem deszczowej pogody i słabego sentymentu na małych i średnich spółkach. Rozpoczął się sezon wyników kwartalnych a wraz z nim wiele spółek opublikowało komunikaty z szacunkowymi danymi kwartalnymi. Dane te jednoznacznie wskazywały na pogorszenie wyników kwartalnych, a co z a tym idzie także rocznych. W ten sposób negatywnie zaskoczyła inwestorów Neuca, Alumetal czy Forte. Indeks MIDWIG wzrósł w tym miesiącu o 0,48%. sWIG80 był najsłabszy spośród warszawskich indeksów. Jego spadek wyniósł 2,83%. Długo oczekiwanym wydarzeniem był niewątpliwie debiut spółki PLAY. Debiutu tego na pewno nie można zaliczyć do udanych. Pierwszy dzień notowań przyniósł dużo emocji. W drugiej godzinie notowań akcje traciły nawet 5% a dzień ostatecznie zakończył się kursem na poziomie 35,50 zł, czyli -1,4%. W lipcu BPH Akcji Dynamicznych Spółek zanotował wynik na poziomie -0,35%.

09.08.2017 Rockbridge Superior Selektywny - Komentarz zarządzającego

Lipiec nie przyniósł znaczącej zmiany wyceny jednostki subfunduszu. Wzrost o 0,19% znacząco odbiega od tego, do czego przyzwyczajeni byli klienci tego subfunduszu od początku tego roku. Stopa zwrotu YTD wyniosła 6,94%. W lipcu w sektorze małych i średnich spółek panował raczej negatywny sentyment. Wiele spółek opublikowało komunikaty informujące o pogorszeniu zysków w drugim kwartale tego roku (Neuca, Alumetal, Forte) co doprowadziło do dużej przeceny ich walorów. Stopa zwrotu z indeksu sWIG80 wyniosła w tym miesiącu -2,83%, przy wzroście mWIG40 o 0,48%. Do pozytywnych wydarzeń nie można także zaliczyć debiutu spółki PLAY na warszawskim parkiecie. W ciągu pierwszych 2 godzin notowań cena walorów telekomu spadła do poziomu poniżej 34 zł (ok.-5%). Ostatecznie dzień zakończył się mniej dramatycznie, bo spadkiem na poziomie jedynie -1,4%.

12.07.2017 Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej - Komentarz zarządzającego

Czerwiec na rynkach akcji był dość mieszany. Indeks S&P500 zyskał 0,48%, natomiast Nasdaq spadł o niecały 1%. W Europie DAX stracił nieznacznie więcej bo 2,30%, a austriacki ATX spadł o 0,54%. Na giełdzie w Warszawie na większych i średnich spółkach mieliśmy wzrosty: WIG +1,54%; WIG20 +0,82%, natomiast na mniejszych lekki spadek: SWIG80 -0,93%. Należy zauważyć, że w czerwcu zauważalnie spadła aktywność inwestorów, a także to, że przed wakacjami mieliśmy kilka dość dużych, jak na nasze warunki, IPO oraz SPO. Dodatkowo na kilku spółkach akcjonariusze zdecydowali się sprzedać część akcji. Wszystkie te oferty miały wartość przekraczającą znacznie 1 mld zł, co skutecznie, przynajmniej na jakiś czas, odciąga pieniądze z rynku wtórnego. Obecnie jesteśmy w trakcie największej oferty (Play) w ostatnim czasie, o wartości kilku mld zł. Fundusz niezmiennie trzyma alokację na poziomie 55-60%, w zdecydowanej większości w małych i średnich spółkach, a jego stopa zwrotu za czerwiec była bliska zera. W ciągu kilku najbliższych tygodni, jeśli na świecie nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, należy liczyć się z mniejszą zmiennością.

12.07.2017 Rockbridge Selektywny - Komentarz zarządzającego

Czerwiec był bardzo dobrym miesiącem dla klientów subfunduszu BPH Selektywny. Stopa zwrotu w tym okresie wyniosła 1,08%. Tak duży wzrost cieszy przede wszystkim biorąc pod uwagę  performance całego rynku. Indeks WIG wzrósł w tym czasie zaledwie o 1,54%. Wzrost MIDWIGu to 2,3%. SWIG natomiast spadł o 0,9%. Tak wysoka stopa zwrotu na subfunduszu była możliwa dzięki bardzo dobrej selekcji spółek przede wszystkim z sektora nowych technologii. Czerwiec obfitował w oferty z rynku pierwotnego. Na giełdę szykowały się takie spółki jak Uniserv-Piecbud, Maxcom, PLAY, Getback, Raiffeisen. Poza tym rynek charakteryzował się znacznie niższym wolumenem, typowym dla miesięcy wakacyjnych.

1  2  3  4  5  6