+ Dodaj benchmarki i indeksy

Benchmarki

Indeksy

Nazwa Ten rok YTD 1m 3m 6m 12m 24m 36m 60m
Rockbridge Skarbowy 0,59 0,28 0,36 1,35 2,69 3,54 4,02 8,25
Rockbridge Pieniężny 0,98 0,39 0,69 1,81 3,46 4,83 6,13 -/-
Rockbridge Obligacji 1 1,50 0,74 1,17 2,33 3,92 3,26 4,44 11,26
Rockbridge Obligacji 2 1,55 0,72 1,22 2,41 4,11 3,75 4,40 15,36
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 0,76 0,34 0,55 1,46 3,34 5,59 7,62 13,14
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,10 2,37 1,41 8,27 21,35 19,01 19,01 5,62
Rockbridge Stabilnego Wzrostu -2,68 0,00 -4,26 -2,73 -2,12 1,36 -2,68 6,74
Rockbridge Selektywny -0,36 -0,70 -1,58 0,47 1,71 6,30 9,57 24,49
Rockbridge Zrównoważony -4,09 -0,47 -6,64 -4,52 -4,52 0,48 -7,46 2,43
Rockbridge Akcji -5,94 -0,27 -10,36 -6,63 -6,65 5,01 -7,22 9,81
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek -4,74 -2,12 -8,49 -4,72 -7,69 6,88 3,28 32,69
Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek (USD) -1,60 -0,25 -7,67 1,52 8,40 20,30 14,29 23,65
Rockbridge Dywidendowy 0,36 -1,72 -3,61 2,50 3,77 14,53 -/- -/-
Rockbridge Dywidendowy * 0,36 -1,72 -3,61 2,50 3,77 20,32 -/- -/-
Rockbridge Akcji Globalny 0,48 0,30 -4,29 3,65 6,06 18,93 11,97 46,56
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących -0,78 -1,59 -5,79 -0,10 3,71 2,46 2,62 -3,09
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) -0,68 -0,41 -5,59 1,66 5,53 5,68 -0,68 -4,36
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców 1,95 4,11 -0,34 4,26 7,43 16,50 -2,85 -22,04
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej -3,26 -2,01 -4,72 -0,30 0,58 9,84 12,44 16,85
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja -0,23 -1,39 -2,52 -2,16 -1,21 8,11 10,33 14,99
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 -0,15 -0,12 -0,15 0,07 1,21 0,49 -1,11 5,78
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 0,31 0,02 0,31 0,73 1,99 1,27 -0,27 3,63
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 0,81 0,57 0,81 1,11 1,05 0,53 0,35 3,76
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 -0,12 -0,06 -0,12 -0,03 0,17 -0,04 0,01 -0,67
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 -0,25 -0,09 -0,25 -0,31 -0,25 -0,81 -0,95 -1,37
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 -0,29 -0,14 -0,29 -0,15 -0,08 -0,46 -1,12 -1,52
Rockbridge FIZ Dochodowych Surowców -0,25 -0,06 -0,25 -0,37 -0,45 -0,84 -0,98 -0,52
Rockbridge Superior Pieniężny 1,12 0,20 0,93 1,77 3,31 5,28 -/- -/-
Rockbridge Superior Obligacji 2,13 0,38 1,69 3,07 5,74 7,68 -/- -/-
Rockbridge Superior Selektywny -5,19 -3,87 -6,38 -0,23 1,80 8,24 -/- -/-
Rockbridge Superior Akcji -8,35 -2,34 -11,90 -9,47 -6,27 8,52 -/- -/-
Rockbridge Superior Rynku Surowców -1,16 1,11 -3,36 3,37 3,32 -/- -/- -/-
Rockbridge FIZ Absolute Return Fixed Income -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Rockbridge FIZ Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Rockbridge FIZ Global Macro -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-
Rockbridge FIZ Multi Strategia -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

* Stopa zwrotu powiększona o wypłacony Uczestnikom Dochód (Dywidendę).