Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

01-08-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących oraz BPH Subfunduszu Akcji Globalny (dalej łącznie Subfundusze) wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej Fundusz).

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest z:

  1. wejściem w życie w dniu 1 sierpnia 2016 r. zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 30 kwietnia 2016 r. oraz 1 sierpnia 2016 r. dotyczących Subfunduszy;
  2. zmianą poziomu referencyjnego służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark) Subfunduszy.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy