Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

26-09-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 26 września 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących wydzielonego w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz BPH Subfunduszu Superior Akcji wydzielonego w ramach BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej łącznie „Subfundusze”).

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą poziomu wskaźnika zysku do ryzyka Subfunduszy (z 6 na 5).

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów BPH Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów BPH Subfunduszu Superior Akcji

Wróć do listy