Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

07-11-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach:

1. BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

 • BPH Subfundusz Pieniężny,
 • BPH Subfundusz Skarbowy,
 • BPH Subfundusz Obligacji 1,
 • BPH Subfundusz Obligacji 2,
 • BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
 • BPH Subfundusz Selektywny,
 • BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
 • BPH Subfundusz Zrównoważony,
 • BPH Subfundusz Akcji,
 • BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
 • BPH Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
 • BPH Subfundusz Akcji Globalny,
 • BPH Subfundusz Dywidendowy,
 • BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców;

 

2. BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

 • BPH Subfundusz Superior Pieniężny,
 • BPH Subfundusz Superior Obligacji,
 • BPH Subfundusz Superior Selektywny,
 • BPH Subfundusz Superior Akcji,
 • BPH Subfundusz Superior Rynku Surowców;


oraz BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą firmy, siedziby i adresu depozytariusza.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla BPH FIO Parasolowy i BPH FIO Strategii Akcyjnej

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla BPH Superior FIO

Wróć do listy