Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

04-12-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach:

1. BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego:

 • BPH Subfundusz Pieniężny,
 • BPH Subfundusz Skarbowy,
 • BPH Subfundusz Obligacji 1,
 • BPH Subfundusz Obligacji 2,
 • BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
 • BPH Subfundusz Selektywny,
 • BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
 • BPH Subfundusz Zrównoważony,
 • BPH Subfundusz Akcji,
 • BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
 • BPH Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
 • BPH Subfundusz Akcji Globalny,
 • BPH Subfundusz Dywidendowy,
 • BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców;

2. BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:

 • BPH Subfundusz Superior Pieniężny,
 • BPH Subfundusz Superior Obligacji,
 • BPH Subfundusz Superior Selektywny,
 • BPH Subfundusz Superior Akcji,
 • BPH Subfundusz Superior Rynku Surowców;

oraz BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze wskazaniem strony internetowej Towarzystwa na której udostępniana jest polityka wynagrodzeń na podstawie art. 220a ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157) oraz zmianą poziomu wskaźnika zysku do ryzyka dla BPH Subfunduszu Akcji z 6 na 5.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla BPH FIO Parasolowy i BPH FIO Strategii Akcyjnej

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla BPH Superior FIO

Wróć do listy