Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

17-02-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla:

  1. subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego;
  2. subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;
  3. BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest z dokonanym przeglądem rocznym.
 

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów BPH FIO Parasolowy, BPH FIO Strategii Akcyjnej oraz BPH Superior FIO.

Wróć do listy