Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

28-08-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu wydzielonego w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz BPH Subfundusz Superior Rynku Surowców wydzielonego w ramach BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej łącznie „Subfundusze”).

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą poziomu wskaźnika zysku do ryzyka BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu (z 4 do 3) oraz BPH Subfundusz Superior Rynku Surowców (z 5 do 4).

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu i BPH Subfundusz Superior Rynku Surowców

Wróć do listy