Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

29-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 29 września 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla Subfunduszy wchodzących w skład Rockbridge FIO Parasolowy, Subfunduszy wchodzących w skład Rockbridge Superior FIO oraz Funduszu Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej.

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

1.            zmianą nazwy Towarzystwa,

2.            zmianami nazwy Funduszu oraz subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,

3.            zmianami strony internetowej Towarzystwa.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla Rockbridge FIO Parasolowy oraz Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla Rockbridge Superior FIO

Wróć do listy