Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

01-04-2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla Subfunduszy Rockbridge Stabilnego Wzrostu i Rockbridge Zrównoważony wchodzących w skład Rockbridge FIO Parasolowy.

Aktualizacja związana jest ze zmianami benchmarków:

  • Rockbridge Stabilnego Wzrostu

Do dnia 31.03.2018 benchmarkiem był: 70% indeks Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs, 30% indeks WIG.
Od dnia 1.04.2018 bechmarkiem jest: 70% FTSE Russell Polish Government LCY Total Return 1-3 Years, 30% WIG.

  • Rockbridge Zrównoważony

Do dnia 31.03.2018 benchmarkiem był: 50% indeks Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs, 50% indeks WIG.
Od dnia 1.04.2018 bechmarkiem jest: 50% FTSE Russell Polish Government LCY Total Return 1-3 Years, 50% WIG.

Wróć do listy