Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

21-09-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 21 września 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej wydzielonego w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą poziomu referencyjnego służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu (benchmarku).

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy