Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

17-09-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 17 września 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych i BPH Subfunduszu Akcji, wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz BPH Subfunduszu Superior Akcji wydzielonego w ramach BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą poziomu wskaźnika zysku do ryzyka BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych (z 4 do 3), BPH Subfunduszu Akcji (z 6 do 5) oraz BPH Subfunduszu Superior Akcji (z 6 do 5).

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla:

BPH Subfunduszu Superior Akcji  
BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych  
Wróć do listy