Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

27-07-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

 • BPH Subfundusz Skarbowy,
 • BPH Subfundusz Obligacji 1,
 • BPH Subfundusz Obligacji 2,
 • BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej,
 • BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
 • BPH Subfundusz Zrównoważony,
 • BPH Subfundusz Selektywny,
 • BPH Subfundusz Akcji,
 • BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
 • BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej,
 • BPH Subfundusz Nieruchomości Europy Wschodzącej,
 • BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców.

Aktualizacja związana jest z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2013 r. zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 26 kwietnia 2013 r.


Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów
 

Wróć do listy