Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

17-12-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit oraz dla wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.
Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą siedziby Depozytariusza oraz zmianą poziomu wskaźnika zysku do ryzyka (z 6 do 5) BPH Subfunduszu Akcji Globalnego.


Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów
 

Wróć do listy