Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

02-01-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

  • BPH Subfundusz Obligacji 2,
  • BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
  • BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
  • BPH Subfundusz Akcji Europy Wschodzącej.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest:

  1. z wejściem w życie w dniu 2 stycznia 2014 r. zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 1 października 2013 r. dotyczących BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych,
  2. ze zmianą poziomu referencyjnego służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark) dla BPH Subfunduszu Obligacji 2, BPH Subfunduszu Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej.


Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów
 

Wróć do listy