Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

14-03-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej wydzielonego w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: "Subfundusz").
Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest z obniżeniem z 5% do 4% maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa typu A Subfunduszu.


Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów
 

Wróć do listy