Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

15-06-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej wydzielonego w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej: "Subfundusz").

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest:

  1. z obniżeniem z 5% do 4% maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu odkupywania jednostek uczestnictwa typu B Subfunduszu,
  2. ze zmianą poziomu wskaźnika zysku do ryzyka Subfunduszu (z 6 do 5).

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów
 

 

Wróć do listy