Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

16-07-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 16 lipca 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Zrównoważonego oraz BPH Subfunduszu Akcji wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego ("Fundusz").
Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą nazwy BPH Subfunduszu Aktywnego Zarządzania na BPH Subfundusz Zrównoważony oraz z podwyższeniem z 3% do 4% maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu zbywania przez Fundusz jednostek uczestnictwa typu A BPH Subfunduszu Akcji.


Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów
 

Wróć do listy