Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

14-08-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit ("Fundusz").

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą poziomu wskaźnika zysku do ryzyka (z 6 do 4) oraz zmianą uzasadnienia przypisania Funduszu do tej kategorii ryzyka. Powyższe zmiany stanowią następstwo zastąpienia dotychczas stosowanej metody obliczania wskaźnika zysku do ryzyka Funduszu, która opisana została w pkt V Załącznika nr 2 „Sposób i metodologia wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013, poz. 673). Aktualnie stosowany sposób i metodologia wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka oparty został na metodzie opisanej w pkt VI ww. załącznika do Rozporządzenia.


Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów
 

Wróć do listy