Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

18-12-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPH TFI S.A.) informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Pieniężnego oraz BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest z wprowadzeniem opłaty za wyniki (wynagrodzenia zmiennego) za zarządzanie ww. Subfunduszami od dnia 18 grudnia 2015 r. Jednocześnie BPH TFI S.A. informuje, że odstąpiło od pobierania opłaty za wyniki w pierwszym okresie rozliczeniowym, tj. od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy