Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

01-01-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPH TFI S.A.) informuje, że w dniu 1 stycznia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Pieniężnego oraz BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest:

z ustaleniem stawki wynagrodzenia zmiennego BPH TFI S.A.  za zarządzanie ww. subfunduszami (opłata za wyniki) w wysokości 20% od dnia 1 stycznia 2016 r.
ze zmianą rodzajów ryzyka, które mają istotne znaczenie dla BPH Subfunduszu Pieniężnego, a które nie zostały odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik zysku do ryzyka,

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy