Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

04-01-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BPH TFI S.A.) informuje, że w dniu 4 stycznia 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla BPH Subfunduszu Obligacji 1 oraz BPH Subfunduszu Obligacji 2 wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest ze zmianą poziomu referencyjnego służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa (benchmark) dla BPH Subfunduszu Obligacji 1 i BPH Subfunduszu Obligacji 2.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Wróć do listy