Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów

18-02-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanych Kluczowych Informacji dla Inwestorów dla:

subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego;

subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego;

BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Aktualizacja Kluczowych Informacji dla Inwestorów związana jest z dokonanym przeglądem rocznym.

Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla Subfunduszy BPH FIO Parasolowy, BPH FIO Strategii Akcyjnej
Zobacz Kluczowe Informacje dla Inwestorów dla Subfunduszy BPH Superior FIO

Wróć do listy