Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja odrębnych Tabel Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej

01-08-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2016 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Tabel Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A., mBank S.A. Domu Maklerskiego mBanku (dawniej mWealth Management S.A.), Private Wealth Consulting Sp. z o.o. oraz Getin Noble Bank S.A.

Aktualizacja Tabel Opłat polega na zmianie nazwy BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej na BPH Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

Tabele Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A., mBank S.A. Domu Maklerskiego mBanku, Private Wealth Consulting Sp. z o.o. oraz Getin Noble Bank S.A. obowiązują od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Zobacz Tabelę Opłat dla Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

Zobacz Tabelę Opłat dla mBank S.A. Domu Maklerskiego mBanku

Zobacz Tabelę Opłat dla Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Zobacz Tabelę Opłat dla Getin Noble Bank S.A.

Wróć do listy