Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu funduszu BPH FIO Parasolowy

18-11-2008

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, iż w dniu 18 listopada 2008 r. dokonano aktualizacji danych zawartych w prospekcie informacyjnym BPH FIO Parasolowego oraz jego skrócie. Zmiany treści prospektu oraz jego skrótu dotyczą przede wszystkim zmiany: siedziby BPH TFI S.A. oraz funduszy inwestycyjnych utworzonych i zarządzanych przez BPH TFI S.A., akcjonariatu BPH TFI S.A., składu Rady Nadzorczej BPH TFI S.A., danych podmiotów pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

Zobacz prospekty
 

Wróć do listy