Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu Prospektu BPH FIO Parasolowego

23-07-2009

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniu 23 lipca 2009 nastąpiła publikacja zaktualizowanego prospektu informacyjnego oraz skrótu prospektu informacyjnego BPH FIO Parasolowego.

 

Aktualizacja spowodowana jest ustaniem w dniu 23 lipca 2009 stosunku pracy Łukasza Witkowskiego, który zarządzał subfunduszem BPH Skarbowy oraz częścią płynną funduszu BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2. Jego dotychczasowe obowiązki przejął Witold Chuść.

 

Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu

Wróć do listy