Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu Prospektu BPH FIO Parasolowego

01-01-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniu 1 stycznia 2011 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego związana z aktualizacją danych objętych Prospektem i Skrótem Prospektu.

Aktualizacja związana jest z wejściem w życie zmian terminu oferowania przez BPH Subfundusz Akcji Globalny jednostek uczestnictwa typu C, zasad polityki inwestycyjnej BPH Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, zmiany w zakresie osób zarządzających BPH Subfunduszem Akcji Dynamicznych Spółek uaktualnieniem danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa oraz zmianą składu Rady Nadzorczej BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu
 

Wróć do listy