Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu Prospektu BPH FIO Parasolowy

01-04-2011

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2011 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy.

Aktualizacja związana jest ze zmianą benchmarku BPH Subfunduszu Akcji Europy Wschodzącej.

Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu
 

Wróć do listy