Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu Prospektu BPH FIO Parasolowy

21-05-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego i Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy.

Aktualizacja związana jest ze zmianą w zakresie osób zarządzających Subfunduszami BPH FIO Parasolowy, zmianą składu Rady Nadzorczej BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz wskazaniem podmiotu
uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu oraz Subfunduszy w 2012 r.Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu

Wróć do listy