Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu i Skrótu Prospektu BPH SFIO Płynnościowego

09-02-2010

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w dniu 9 lutego 2010 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego BPH SFIO Płynnościowego.


Aktualizacja spowodowana jest m.in. doprecyzowaniem zasad zawierania umów z Depozytariuszem oraz przedłużeniem okresu obowiązywania limitów stosowanych przez BPH SFIO Płynnościowy w celu dodatkowego ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
 

Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu

 


 

Wróć do listy