Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

01-07-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego („Fundusz”) związana z aktualizacją informacji dotyczących podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek uczestnictwa.


Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy