Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

27-07-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2013 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy („Fundusz”).

Aktualizacja związana jest w szczególności z:
a) wejściem w życie w dniu 27 lipca 2013 r. zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 26 kwietnia 2013 r.,
b) wejściem w życie w dniu 27 lipca 2013 r. zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 27 lipca 2013 r.,
c) dostosowaniem treści Prospektu Informacyjnego Funduszu do przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 70),
d) dostosowaniem treści Prospektu Informacyjnego Funduszu do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 r., poz. 673).


Zobacz Prospekt Informacyjny

 

Wróć do listy