Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

02-01-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”).

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest:
a) z wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 1 października 2013 r.,
b) ze zmianą benchmarków subfunduszy BPH Obligacji 2, BPH Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Akcji Europy Wschodzącej.


Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy