Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

14-03-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja związana jest z wejściem w życie zmiany statutu Funduszu ogłoszonej dnia 14 marca 2014 r., polegającej na obniżeniu z 5% do 4% maksymalnej wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa typu A BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej.
Ponadto w Prospekcie Informacyjnym zaktualizowane zostały informacje o siedzibie Banku BPH S.A., tj. podmiocie pośrednio dominującym wobec BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacje o zasadach opodatkowania Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

 

Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy