Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

15-06-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 15 czerwca 2014 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest:

  1. z wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 14 marca 2014 r.,
  2. z wyborem Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  3. z aktualizacją danych o podmiotach pośredniczących w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.


Zobacz Prospekt Informacyjny
 

Wróć do listy