Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowego

18-12-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z:

1) wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 17 listopada 2015 r. dotyczących zasad pobierania, rodzaju i wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie BPH Subfunduszem Pieniężnym i BPH Subfunduszem Obligacji Korporacyjnych,

2) zmianą osób zarządzających poszczególnymi subfunduszami wydzielonymi w ramach Funduszu.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy