Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy

16-02-2012

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2012 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH FIO Parasolowy („Fundusz”), związana z doprecyzowaniem postanowień w zakresie ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276).


Zobacz Prospekt i Skrót Prospektu

Wróć do listy