Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Strategii Akcyjnej

31-10-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 31 października 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest ze zmianą w zakresie osób zarządzających Funduszem, wyborem wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa spośród obecnych członków Rady Nadzorczej oraz aktualizacją informacji o podmiotach obsługujących Fundusz.

Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy