Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH FIO Strategii Akcyjnej

24-06-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2015 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej („Fundusz”). Aktualizacja związana jest z wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych dnia 23 marca 2015 r. oraz aktualizacją listy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo nieobjętych Prospektem Informacyjnym Funduszu.


Zobacz Prospekt Informacyjny

Wróć do listy