Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

02-11-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 2 listopada 2016 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (dalej Fundusz). Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Funduszu związana jest z wejściem w życie zmian statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 01.08.2016 r.

Pobierz Prospekt Informacyjny

 

Wróć do listy