Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

01-05-2017

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 maja 2017 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Zobacz Prospekt Informacyjny BPH FIO Parasolowy

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

  1. Na stronie tytułowej w przedostatnim i ostatnim wierszu po dacie 1 kwietnia 2017 r. dodaje się datę „1 maja 2017 r.”
  2. Na stronie tytułowej w ostatnim wierszu było:
    „Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 kwietnia 2017 r.”
    jest:
    „Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 maja 2017 r.”
  3. W Rozdziale VII Załączniki w ust. 2 zamieszczono aktualny tekst jednolity Statutu Funduszu.
Wróć do listy